BULL CLEAN น้ำยาสลายคราบมันปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 
 
 

BULL CLEAN น้ำยาสลายคราบน้ำมัน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 BULL CLEANสูตรพิเศษ ที่ใช้สำหรับงานในส่วนของช่าง เช่น งานล้างเครื่องจักรขนาดใหญ่ งานล้างคราบน้ำมันเตา และน้ำมันต่างๆ ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือใช้ล้างรอยล้อของรถ Folk Lift

  วิธีการใช้ผสม BULL CLEAN กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 10 ถึง 1 : 100 (ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน) เพื่อใช้ล้างคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกของชิ้นงาน หลังจากนั้นใช้น้ำล้างตามทุกครั้ง

                                                                                                                                                                             

คุณสมบัติ 

            -          ฟองน้อย สามารถใช้น้ำล้างออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบ หรือรอยด่างให้เห็น

            -          การจับตัว และแตกตัวของคราบมันหลุดออกได้ชัดเจน

            -          แปรง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด เมื่อล้างน้ำเปล่าจะไม่มีคราบมันติด

            -          หลังการชะล้างด้วยน้ำเปล่าแล้ว น้ำที่ไหลลงสู่บ่อน้ำ หรือท่อน้ำทิ้ง คราบมันจะถูกแตกตัวจนเป็นฝุ่นละเอียดละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ท่อไม่อุดตัน

            -          ไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำมันลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

            -          เนื่องจาก BULL CLEAN เป็นสูตรน้ำจึงไม่ติดไฟ ซึ่งต่างจากสารตัวทำลายประเภทอื่นๆ

            -          ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและไม่กัดกร่อนผิว และวัสดุชิ้นงาน

            -          สามารถใช้ทำความสะอาดได้หลายครั้ง

  รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 091-119-3271 Sales  E-mail : kaewkao.sk@gmail.com     

 

 

Visitors: 39,196