เครื่องไฟดักแมลง เครื่งดักแมลง (Insect Light Traps) , เครื่องไฟดักแมลงแบบช็อต, เครื่องไฟดักแมลงแบบกาว

   

      เครื่องไฟดักแมลง เครื่องดักแมลง (Insect Light Traps) มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิเช่น โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานผลิตยา, โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์, ห้องเย็น, โรงงานบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร, ร้านอาหาร เนื่องจากปัจจุบันมีระบบควบคุมการผลิต และ มาตรฐานการผลิต เช่น GMP , HACCP เข้ามาเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะว่า แมลงบินชนิดต่าง ๆ มีโอกาสหลุดรอดเข้ามาภายในโรงงาน หรือ สายการผลิต แม้ว่าโรงงานเองจะมีการป้องกันแล้วก็ตาม แมลงอาจติดไปกับ คน,วัตถุดิบ เข้ามาได้ ฉะนั้นต้องมีการกำจัดแมลงที่เข้ามา โดยใช้เครื่องไฟดักแมลง ซึ่ง

 

เครื่องไฟดักแมลงจะมีอยู่ 2 ระบบด้วยกันคือ
 1. เครื่องไฟดักแมลงแบบซ็อต ข้อดี ของเครื่องไฟดักแมลงแบบซ็อต เมื่อซื้อเครื่องไปแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ตามมา แต่มี ข้อเสียคือ แมลงที่ตัวเล็กมากๆ อาจหลุดรอดจากแผงซ๊อตได้

2. เครื่องไฟดักแมลงแบบกาว ข้อดี ของเครื่องไฟดักแมลงแบบกาวคือ สามารถกำจัดแมลงได้ทุกขนาด แต่ก็ค่าใช้จ่ายเรื่องแผ่นกาวที่ตามมา ส่วนมากแผ่น กาวดักแมลงจะมีอายุการ ใช้งาน 1-3 เดือน หรือ แมลงเต็มแผ่นกาวก่อน 

       หลักการของเครื่องไฟดักแมลง คือ เครื่่องไฟดักแมลงทั้ง 2 แบบ จะใช้หลอดล่อแมลง โดย หลอดล่อแมลงนี้ก็คือหลอด UVA แมลงจะชอบมาตอมเนื่องจาก รังสี UVA ที่คลื่นความถี่ 400 นาโนเมตรเป็นคลื่นความถี่แมลงทุกชนิดชอบ 

                                                            
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการใบเสนอราคา ติดต่อฝ่ายขาย
  รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 091-119-3271 Sales  E-mail : kaewkao.sk@gmail.com     

 

Visitors: 39,195