ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนส่ง ตู้คอนโทรลลิฟท์

ลิฟต์ Elevator จำหน่ายและติดตั้งลิฟต์ภายในอาคาร โดยแยกเป็นประเภทดังนี้

ประเภทลิฟต์ 

1. ลิฟต์โดยสาร (Passenger Elevator) ลิฟต์ที่พบเห็นในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นลิฟต์โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสํานักงาน ที่พักอาศัยรวมถึงลิฟท์ที่ติดตั้งในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรม

2. ลิฟต์บรรทุกของ (Freight Elevator) ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟต์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้ากว้างกว่าลิฟต์โดยสาร สํานักงานหรือโรงแรมบางแห่งใช้ลิฟต์บริการ (Service Lift) ความเร็วที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 30 – 60 เมตรต่อนาที

3. ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ (Bed Elevator) เป็นลิฟต์ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟต์จะมีด้านลึกยาวกว่าด้านกว้าง ประตูลิฟต์เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน (Slide Opening) ส่วน ใหญ่มักจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น ติดกระจกเงาไว้ที่ผนังด้านหลังของตู้ลิฟต์ บริเวณปุ่มกดจะมีอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งอยู่ในระดับต่ํากว่าปกติ (สําหรับผู้ที่นั่งรถเข็น) มีเสียงพูดประกาศบอกชั้นเมื่อลิฟท์หยุดรับส่ง เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ

4. ลิฟต์บรรทุกรถยนต์ (Automobile Elevator) จะพบเห็นในอาคารจอดรถที่มีพื้นที่จํากัด เป็นลิฟต์ขนาดใหญ่ที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดได้ บานประตูเป็นลักษณะบานเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง

5. ลิฟต์ส่งของ (Dumb Waiter) ส่วน ใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล ห้องสมุด หรือร้านอาหาร เป็นลิฟต์ขนาดเล็กไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15 – 45 เมตรต่อนาที

                                       รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 091-119-3271 Sales  E-mail : kaewkao.sk@gmail.com     


  • บริการออกแบบและติดตั้ง ลิฟต์ขนส่งสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ขนส่งอาหาร ซึ่งจะเป็นลิฟต์ขนาดเล็กไม่มีผู้โดยสาร ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก สะดวกต่อการใช้งาน
Visitors: 39,196