Overhead Crane

  • เครนชนิดคานเดี่ยว Single girder มีความเหมาะสมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่หนักมาก ซึ่งควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่   6 - 25 เมตร  และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานเดี่ยวที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว
  • เครนชนิดคานคู่ Double girder มีความเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก  ซึ่งควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่   10 - 30 เมตร  และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานคู่ที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว สำหรับใช้งานวางบนเครนแบบคานคู่  โดยมีความเหมาะสมและปลอดภัย  สำหรับเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว เพราะส่วนมากจะใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • จิ๊ปเครน มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครน เช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้เสาของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้างเพื่อให้แขนหมุนเท่านั้น ซึ่งการออกแบบเครนชนิดนี้ต้องคิดถึงความต้องการ  4 ประการที่ต้องตอบคำถามให้ผู้ออกแบบเครนเหมือนเช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุนทุกประการ  แต่สิ่งที่มีความแตกต่างกันคงมีเพียงเรื่องของรัศมีวงแขนในการหมุน

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 098-254-4164, 091-119-3271 Sales  E-mail : sales02.mobo@gmail.com  Line : info.aacthai , acc.center

 

Visitors: 39,193