ระบบปั๊มน้ำแรงดัน

หลักในการทำงาน ของระบบ Booster Pump  คือ การรักษาแรงดันภายในระบบ ให้มีความคงที่
สมํ่าเสมอ โดยอาศัยการทำงานของ ( Pressure Switch Main ) เป็นตัวตัดต่อการทำงานการทำงานระบบ Booster pump ที่นิยมกันจะเป็นแบบทำงานสลับ และเสริมช่วย (Alternate/Parallel) ประกอบด้วย ปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัว สลับทำ และ จะเสริมช่วยอีกตัวเพื่อใช้ปรับตั้งแรงดันตามความต้องการ

     เราเป็นโรงงานประกอบ Booster Pump  ลูกค้าสามารถจะสั่งทั้งชุด หรือนำปั้มน้ำ เช่น Lowara , Ebara , Grundfos, Electra  ฯลฯ  มาให้บริษัทฯ เราประกอบแท่นฐานและอุปกรณ์ตามที่ท่านต้องการ

 

Visitors: 39,751