มอเตอร์มิตซูบิชิ,มอเตอร์ไฟฟ้า,มอเตอร์ปั๊มลม,มอเตอร์ปั๊มน้ำ

มอเตอร์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นธรรมดา ใช้ไฟฟ้า 220 โวลล์ ความถี่ 50 Hz. 2P.

ความเร็วรอบ 1,450 r.p.m 

Visitors: 38,153