มอเตอร์มิตซูบิชิ รุ่นคอนเดนเซอร์สตาร์ทติ้ง ไฟฟ้า 220 โวลล์

มอเตอร์มิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น ชนิดคอนเดนเซอร์สตาร์ติ้ง 1,450 r.p.m ไฟฟ้า 220 โวลล์ ความถี่ 50 Hz.

Visitors: 38,153