บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration

บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จำกัด ให้บริการสอบเทียบ และจำหน่ายเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พร้อมออกใบ Certificate       ที่สามารถสอบย้อนกลับได้ถึงมาตรฐานระดับนานาชาติ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025ที่สามารถใช้ในการขอการรับรองมาตรฐาน  ISO 9000 

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยความเป็นเลิศในการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งด้านความแม่นยำ และตรงต่อเวลา ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า ทางบริษัท ฯ ได้มีการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้

 


 บริการสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ         (Temperature  Calibration )
     

       บริการสอบเทียบทางด้านมิติ                                    ( Dimension     Calibration )
              

 

บริการสอบเทียบทางด้านเคมี                 
(Chemical  Calibration)             

 

บริการสอบเทียบทางด้านไฟฟ้า            

  ( Electrical  Calibration )          

 

บริการสอบเทียบทางด้านน้ำหนัก                            ( Mass & Balance  Calibration )      

 

บริการสอบเทียบทางด้านความดัน                         
( Pressure   Calibration )     

 

 

และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า ทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายมาตรฐานการให้บริการ โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่เรื่องของกำหนดการรับ-ส่งคืนสินค้า และการให้บริการสอบเทียบในพื้นที่โรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้มีสินค้าไว้ใช้ได้ทัน  ตามกำหนดการของลูกค้าที่ได้วางแผนไว้                                   

มาตรฐานในการให้บริการ

         1.  ใช้ระยะเวลาในการให้บริการสอบเทียบ 1 - 7 วันทำการ พร้อมใบ Certificate

         2.  บริการสอบเทียบภายในห้องแล็ป( Inhouse Calibration )และในโรงงาน ( Onsite Service )        

 

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมี เครื่องมือ Standard และเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมจำหน่าย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 098-254-4164 Sales  E-mail : info@kaewkaow.com

 

098-439-4164  E-mail : kaewkao.sk@gmail.com

Visitors: 39,751