รอกไฟฟ้า HITACHI

HITACHI HOISTS
รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ Electric Chain Hoist 
  • รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ S Series : รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิที่มีความยกที่ต่ำ มีขนาดเริ่มต้นที่ 0.25 - 5 ตัน ระบบไฟฟ้า 1Ph, 3Ph เคลื่อนที่ 2 ทิศทางและ 4 ทิศทาง
  • รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ F Series : รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิที่มีความยกที่สูง มีขนาดเริ่มต้นที่ 0.25 - 5 ตัน ระบบไฟฟ้า 1Ph, 3Ph เคลื่อนที่ 2 ทิศทางและ 4 ทิศทาง
  • รอกสลิงไฟฟ้า Hitachi rope hoist : รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ มีขนาดเริ่มต้นที่ 1-20 ตัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 
098-254-4164 Sales  E-mail : kaewkao.en@gmail.com Line : aac.center
098-439-4164 Sales  E-mail : kaewkao.sk@gmail.com Line : info.aacthai
www.kaewkaow.com

 
Visitors: 39,195