ป้ายบอกทาง

สินค้าและบริการ ป้ายไฟฉุกเฉิน(Emergency Exit Signt)

จุดประสงค์การใช้ทำงาน ป้ายไฟฉุกเฉินคือ ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยเครื่องจะส่องสว่างอัตโนมัติ เพื่อให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืนเพื่อนำทาง   
ป้ายไฟฉุกเฉิน (Emergency Exit Signs)


 

Visitors: 65,649