เครื่องไฟดักแมลง KD KILLER ดักจับแมลงได้จริง100% ติดตั้งง่าย ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 50-100 ตารางเมตร มีอายุการใช้งานได้ถึง 10,000 ชั่วโมง ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 แถมฟรี แผ่นกาว โทร. 091 119 3271
เครื่องไฟดักแมลง KD KILLER ดักจับแมลงได้จริง100% ติดตั้งง่าย ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 50-100 ตารางเมตร มีอายุการใช้งานได้ถึง 10,000 ชั่วโมง ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 แถมฟรี แผ่นกาว โทร. 091 119 3271
เครื่องไฟดักแมลง KD KILLER ดักจับแมลงได้จริง100% ติดตั้งง่าย ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 50-100 ตารางเมตร มีอายุการใช้งานได้ถึง 10,000 ชั่วโมง ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 แถมฟรี แผ่นกาว โทร. 091 119 3271
เครื่องไฟดักแมลง KD KILLER ดักจับแมลงได้จริง100% ติดตั้งง่าย ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 50-100 ตารางเมตร มีอายุการใช้งานได้ถึง 10,000 ชั่วโมง ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 แถมฟรี แผ่นกาว โทร. 091 119 3271
เครื่องไฟดักแมลง KD KILLER ดักจับแมลงได้จริง100% ติดตั้งง่าย ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 50-100 ตารางเมตร มีอายุการใช้งานได้ถึง 10,000 ชั่วโมง ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 แถมฟรี แผ่นกาว โทร. 091 119 3271
เครื่องไฟดักแมลงแบบกาว ตัวออกแบบมาให้ติดตั้งกับผนังเพื่อกระจายแสงเพียงด้านเดียว ใช้งานสะดวก ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 50-100 ตารางเมตร ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี
เครื่องไฟดักแมลงแบบกาว ตัวออกแบบมาให้ติดตั้งกับผนังเพื่อกระจายแสงเพียงด้านเดียว ใช้งานสะดวก ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 50-100 ตารางเมตร ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี
เครื่องไฟดักแมลงแบบกาว ตัวออกแบบมาให้ติดตั้งกับผนังเพื่อกระจายแสงเพียงด้านเดียว ใช้งานสะดวก ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 50-100 ตารางเมตร ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี
   
   
Visitors: 101,774