หน้าแรก

 

     
 แก้วเก้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ดำเนินธุรกิจงานทางด้านวิศวกรรม อาธิ งานโครงสร้าง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบ ปรับอากาศ, ระบายอากาศ, งานเชื่อมประกอบ, ตกแต่งภายใน ซึ่งงานด้านที่เราดำเนินการอยู่นี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง เราจึงตั้งใจศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร พนักงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยู่เสมอ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราว่า ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดี ที่สุด ไปจากเราทุกครั้งที่ให้บริการ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรม เช่น เครื่องไฟดักแมลง ,น้ำยาสลายคราบ,อุปกรณ์รอกโซ่ รอกไฟฟ้า, เครนโรงงาน เป็นต้น

         

ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า : YES WE CAN : ก้าวไปด้วยกัน
"เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรให้พร้อมแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว
และบริการที่ดียิ่งเพื่อความสำเร็จและการพัฒนาของลูกค้าที่ยั่งยืน"

 
Visitors: 41,227