เครื่องไฟดักแมลง

เครื่องไฟดักแมลง KD KILLER

เครื่องดักแมลง ได้รับการออกแบบมาสำหรับดักแมลงบินชนิดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการล่อแมลงด้วยแสงจากหลอดไฟUV-A ที่มีความยาวคลื่น365 นาโนเมตร สามารถดึงดูดแมลงบินได้มากที่สุด

สามารถดับจับแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม,โกดังสินค้า,รวมไปถึงร้านอาหาร และห้องแล็บที่ต้องการป้องกันการรบกวนของแมลงบินชนิดต่าง ๆ อีกด้วย

วิธีการติดตั้ง

การใช้งานของเครื่องดักแมลง ที่จะได้ประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องมีการติดตั้งตัวเครื่องให้ถูกตำแหน่ง จุดติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถดักจับได้ทั้งแมลงกลางวันและแมลงคืน นั้นคือระยะการติดตั้งความสูงจากพื้น  1 - 1.5 เมตร เพื่อเป็นการกระจายแสงได้ครอบคลุมกับพื้นที่ใช้งานมากขึ้น และยังเป็นระดับที่ไม่กีดขวางการทำงานของคนงาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในโรงงาน เช่น รถยก(Forklift)คู่มือการใช้งาน เครื่องดักแมลง

วิธีการใช้งาน

1.ศึกษาการติดตั้งตามที่แนะนำ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.ควรติดตั้งเครื่องดักแมลงยึดติดกับผนังให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากการร่วงหล่น

3.การติดแผ่นกาว จะต้องลอกแผ่นกาวออกและนำไปใส่ตามตำแหน่งของเครื่องดักแมลง

4.เสียบปลั๊กเครื่องดักแมลง และเปิดสวิตช์ที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง

5.เครื่องดักแมลงจะทำการกระจายแสงให้ครอบคลุมกับพื้นที่ใช้งาน

 

วิธีการดูแลบำรุงรักษา

1. ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องดักแมลง

2. ควรทำความสะอาดตัวเครื่องดักแมลง หลอดไฟ ตะแกรงด้านหน้าและถาดใส่แผ่นกาวทุกครั้ง

3. ห้ามใช้น้ำล้างหรือฉีดเข้าเครื่องโดยเด็ดขาด ควรใช้ผ้าชุบน้ำสบู่ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง

4. ปิดถาดรองรับแมลงให้สนิท (หากหลอดไฟกระพริบให้ เปิด และปิด ถาดรองรับแมลงให้สนิทใหม่อีกครั้ง)

5. แผ่นกาวดักแมลงมีอายุการใช้งาน 1-3 เดือน

6. ในกรณีเครื่องดักแมลงเป็นรุ่นแผ่นกาว ควรเปลี่ยนแผ่นกาวดักแมลงทุก 2 สัปดาห์

7. ในกรณีเครื่องดักแมลงเป็นรุ่นช็อต ควรทิ้งแมลงในถาดรองรับแมลงทุก 2 สัปดาห์และควรใช้แปรง ปัดเศษแมลงที่ค้างอยู่ตรงแผงช็อตออกด้วย

8.ควรเปลี่ยนหลอดไฟ Black Light UVA ทุก ๆ 1 ปี หรือ 5,000 ชั่วโมง เพื่อคงประสิทธิภาพในการดักจับแมลงให้ เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องไฟดักแมลง

 

Visitors: 65,649