ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SG-R Series

โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SG CD-R โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินติดตั้งแบบซ่อนฝ้าสามารถปรับทิศทางของหัวโคมไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้ตัวกล่องผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสีป้องกันสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี
โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SG DLC-R โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินติดตั้งแบบซ่อนฝ้าสามารถปรับทิศทางของแสงสว่างฉุกเฉินได้ตัวกล่องผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสีป้องกันสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี
Visitors: 111,939