ไฟฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SG Series

โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน SUNNY รุ่น SG มีระบบ Auto Check สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติได้อัตโนมัติ สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นราบและแขวนติดผนัง ใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและในบ้าน ขนาดเล็กกระทัดรัด อายุการใช้งาน
Visitors: 111,937