เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว


 • เครื่องกำจัดแมลง.jpg,กาวดักแมลง.jpg,เครื่องไฟดักแมลง.jpg,กล่องดักแมลง.jpg,กำจัดแมลง.jpg,เครื่องดักแมลง.jpg,แผ่นกาวดักแมลง.jpg,ไฟดักแมลง.jpg,หลอดไฟดักแมลง.jpg,โคมไฟดักแมลง.jpg,ม่านเหลือง.jpg,กำจัดแมลงวัน.jpg,กาวดักแมลงวัน.jpg

 • 215 GBC.jpg
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 215 GBC วิธีการติดตั้งโดย : การแขวนติดกับผนังห้อง มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงบินทุกชนิด เพื่อให้แสงจากหลอดไฟกระจายไปในทิศทางเดียว ช่วยควบคุมพื้นที่...

 • 215 GBS.jpg
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 215 GB/S วิธีการติดตั้งโดย : การแขวนติดกับผนังห้อง มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงบินทุกชนิด เพื่อให้แสงจากหลอดไฟกระจายไปในทิศทางเดียว ช่วยควบคุมพื้นที...

 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GB
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่นKDC220GBวิธีการติดตั้งโดย:การแขวนติดกับผนังห้อง มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงบินทุกชนิด เพื่อให้แสงจากหลอดไฟกระจายไปในทิศทางเดียว ช่วยควบคุมพื้นที่ล่อแมลง...

 • เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GB/S
  เครื่องไฟดักแมลง แบบกาว รุ่น KDC 220 GB/S วิธีการติดตั้งโดย : การแขวนติดกับผนังห้อง มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงบินทุกชนิด เพื่อให้แสงจากหลอดไฟกระจายไปในทิศทางเดียว ช่วยควบคุมพื้นที...
Visitors: 85,295